Isikuandmeid puudutavat teavet ei tohi veebilehel avalikult kättesaadavaks teha, seetõttu oleme tundliku teabe paigutanud selle osa alajaotistele.

Varjatud andmete vaatamiseks tuleb pärast vastavale alajotisele (liikmete nimekiri, võlgnikud, vee näidud) klõpsamist sisestada parool, mille olete saanud e-kirja teel.